مشتعل

عشق علی

مشتعل

عشق علی

مشتعل
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است


من را سر راه او گدا بنویسید

مدیون عطای مرتضی بنویسید

من وصله ی ناجور و سیاهی هستم

من را ز علی کمی جدا بنویسید

در دفتر عاشقی و در فصل جنون

در صفحه ی نوکران مرا بنویسید

(ایوان نجف عجب صفایی دارد)

این را وسط عرش خدا بنویسید

با ذکر علی ز هر خطر باکی نیست

من را وسط درد و بلا بنویسید

تا شاه کرم هست و امیر دل من

اصلا ز منه گدا چرا بنویسید؟

او را نه خدا بلکه بشر باید خواند

او را نه بشر بلکه خدا بنویسید

بهتر ز خدا نمیتوان حرفی گفت

او را شه ملک لافتی بنویسید


۶۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۴۱
مصطفی شالباف